jump to navigation

Jawapan soalan pembalakan/Maliau Basin April 5, 2009

Posted by wong jimmy in Timber.
Tags: , ,
trackback

Jawapan Lisan Oleh Y.A.B Datuk Seri Panglima Ketua Menteri Di Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah

Mesyuarat Ketiga Penggal Pertama

Dewan Undangan Negeri Sabah Yang Ke-13

Khamis, 20 November 2008

 

Soalan 35 

Y.B Tuan Jimmy Wong Sze Phin [Sri Tanjong] bertanya kepada KETUA MENTERI, adakah kerajaan mengeluarkan lesen pembalakan di kawasan “buffer zone” di Maliau Basin.

Tuan Speaker,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat dari Sri Tanjong, Hutan Simpan Maliau Basin mempunyai pelan pengurusan yang mengandungi peruntukan (provision) pengujudan dua buffere znoe (1) dan (2) di kawasan tersebut. Pelan pengurusan ini berkuatkuasa dari tahun 2003 hingga tahun 2012.

Di kedua-dua buffer zone terdapat kawasan-kawasan yang telah dilesenkan untuk pembalakan kepada Yayasan Sabah sejak tahun 1970an lagi. Sebelum pengujudan buffer zone ini terdapat juga beberapa lesen pembalakan yang telah dikeluarkan di kawasan tersebut.

Pembalakan dalam kawasan buffer zone adalah tidak dilarang (not prohibited), namun begitu kawasan-kawasan ini tidak boleh ditukar status kepada kawasan Industrial Tree Plantation (ITP). Kawasan pembalakan dalam kawasan buffer zones ini adalah hanya untuk diurus di bawah sistem Natural Forest Management (NFM).

Sekian

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: