jump to navigation

Question for 2nd State Legislative Assembly August 21, 2008

Posted by wong jimmy in State Legislative Assembly.
trackback

Y.B. TUAN JIMMY WONG SZE PHIN [SRI TANJONG]

 

154 .   Y.B. Tuan Jimmy Wong Sze Phin [Sri Tanjong] bertanya kepada MENTERI KEWANGAN, apakah tindakan terkini oleh kerajaan ke atas permasalahan yang dihadapi oleh pemegang-pemegang   Saham Amanah Sabah (SAS).

 

155.    Y.B. Tuan Jimmy Wong Sze Phin [Sri Tanjong] bertanya kepada KETUA MENTERI:-

 

            a)         Apakah kriteria-kriteria Hutan Simpan Kelas Pertama;

 

b)         Apakah tindakan kerajaan  ke atas kawasan Hutan Simpan yang sudah di tanam dengan tanaman kelapa sawit.

 

156.    Y.B. Tuan Jimmy Wong Sze Phin [Sri Tanjong] bertanya kepada KETUA MENTERI, adakah seorang Wakil ADUN Pembangkang layak menerima peruntukan pembangunan kerajaan seperti yang dinikmati oleh Wakil ADUN Kerajaan dan sekiranya layak berapakah peruntukan tersebut setahun.

 

157 .   Y.B. Tuan Jimmy Wong Sze Phin [Sri Tanjong] bertanya kepada MENTERI KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN, berapakah bilangan kakitangan Majlis Perbandaran Tawau dengan gaji dan elaun-elaun mereka termasuk caruman KWSP, Sosco dan sebagainya.

 

            JAWAPAN SOALAN NO.157

 

            Tuan Speaker,

 

            Untuk menjawab soalan daripada Ahli, Yang Berhormat Sri Tanjong Majlis Perbandaran

            Tawau mempunyai 690 orang kakitangan dan perbelanjaan gaji dan elaun-elaun mereka

            setahun berjumlah RM15.70 juta.

 

158.    Y.B. Tuan Jimmy Wong Sze Phin [Sri Tanjong] bertanya kepada MENTERI KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN, berapakah bilangan kontraktor-kontraktor yang menjalankan kerja-kerja kontrak untuk Majlis Perbandaran Tawau dan apakah jenis-jenis kontrak-kontrak bekenaan dengan kosnya sekali.

 

159.    Y.B. Tuan Jimmy Wong Sze Phin [Sri Tanjong] bertanya kepada MENTERI KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN, apakah status terkini pembangunan tapak pelupusan sampah yang baru bagi Daerah Tawau.

 

            JAWAPAN SOALAN NO. 159

 

Tuan Speaker,

 

Untuk menjawab solan daripada Ahli Yang Berhormat Sri Tanjong, status terkini pembangunan tapak pelupusan sampah yang baru di Batu 19, Jalan Bukit Quion seluas 100 ekar adalah sedang dalam proses untuk melantik Juruperunding bagi menyediakan Laporan Penilaian Kesan ke atas Alam sekeliling (EIA) oleh Syarikay konsesi Majlis Perbandaran Tawau iaitu SYARIKAT HASIL BENUA SDN BHD. 

 

160.    Y.B. Tuan Jimmy Wong Sze Phin [Sri Tanjong] bertanya kepada TIMBALAN KETUA MENTERI/MENTERI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, berapa kalikah jalanraya ladang kelapa sawit yang menghubungi Quoin Hill – Bukit Tajam, Sungai Burung, Jeroco dan ladang kelapa sawit yang lain diselenggarakan dan diperbaiki oleh Jabatan Kerja Raya.

 

161.    Y.B. Tuan Jimmy Wong Sze Phin [Sri Tanjong] bertanya kepada MENTERI KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN:-

 

a)         Berapa banyakkah kontrak perjanjian yang ditandatangani oleh Majlis Perbandaran Tawau sejak 10 tahun yang lalu;

 

b)         Sehubungan denan ini, apakah faedah-faedah yang dapat diperolehi oleh penduduk-penduduk dalam kawasan Majlis Perbandaran Tawau.

 

162.    Y.B. Tuan Jimmy Wong Sze Phin [Sri Tanjong] bertanya kepada MENTERI KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN, apakah faedah-faedah yang diperolehi oleh Majlis Perbandaran Tawau daripada projek-projek Sabindo Square, Grace Plaza, Sabindo Open Space, bekas Rumah Penyembelihan di Hot Spring dan Taman Semarak Open Space.

 

JAWAPAN SOALAN NO. 162

 

Tuan Speaker,

 

Untuk menjawab soalan daripada Ahli Yang Berhormat Sri Tanjong, faedah-faedah yang diperolehi oleh Majlis Perbandaran Tawau daripada projek-projek Sabindo Square, Grace Plaza, Sabindo Open Space, bekas Rumah Penyembelihan di Hot Spring dan Taman Semarak Open Space adalah seperti berikut :-

 

(PERKARA) Sabindo Square – (FAEDAH) Syarikat bertanggujawab sepenuhnya untuk membayar premium dan “subdivision premium” tanah dan sewa tahunan tanah yang dianggarkan berjumlah RM4,492,950.00 pada tahun 2000. Pulangan hasil kepada MPT adalah berbentuk 279 buah tapak letak kereta dan bas selain daripada ruang letak kereta yang wajib disediakan mengikut Pelan Pembangunan yang diluluskan.

 

Keseluruhan pembangunan tersebut perlu disiapkan dalam masa 30 bulan berkuatkuasa daripada tarikh pelan-pelan yang berkenaan diluluskan agar Majlis boleh mula memperolehi hasil melalui stesen bas, ruang letak kereta dan cukai pintu bangunan kedai. Pembangunan telah pun siap pada akhir tahun 2003.

 

(PERKARA) Grace Plaza – (FAEDAH) Lot kedai dengan jumlah nilai RM3,024,000.00

 

(PERKARA) Sabindo Open Space – (FAEDAH) Perkara ini sedang dalam kes mahkamah. Dengan itu faedah kepada Majlis tidak dapat dipastikan.

 

(PERKARA) Bekas Tapa Rumah Penyembelihan – (FAEDAH) 1 unit Bangunan Pasar Am, 1 unit Rumah Penyembelihan Ayam, 12 unit Gerai Makan, 188 unit Ruang Letak Kereta dan Bas

 

Central Pedestrian Area

 

(Nota: Memandangkan sebuah pasar swasta telah wujud dikawasan berdekatan dan tanggungjawab ke atas rumah penembelihan telah diambilalih oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternakan Sabah maka Majlis pada masa ini sedang mengkaji cadangan untuk mengubah dua pulangan hasil di atas kepada 9 buah lot kedai dalam sebuah bangunan).

 

(PERKARA) Projek Usahasama di Taman Semarak Diantara MPT dan Everlasting Luck Sdn. Bhd. – (FAEDAH) Syarikat Pemaju bertanggungjawab sepenuhnya untuk membayar premium berjumlah RM1.54 Juta dan sewa tahunan tanah yang berjumlah RM15,400.00.

 

Tambahan kepada perkara di atas MPT juga memperolehi 2 buah pasar iaitu Pasar inabutan bernilai RM2.075 Juta dan Pasar Taman Semarak bernilai RM1.2 Juta.

 

Kedua-dua buah pasar telahpun diserahkan kepada MPT. 

 

 

 

 

163.    Y.B. Tuan Jimmy Wong Sze Phin [Sri Tanjong] bertanya kepada MENTERI KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN, bilakah kawasan lapang di Pasar Lama Tawau akan dijadikan Tapak Letak Kereta sementera.

 

JAWAPAN SOALAN NO. 163

 

Tuan Speaker,

 

Untuk menjawab solan daripada Ahli Yang Berhormat Sri Tanjong. Majlis Perbandaran Tawau kini sedang dalam proses mengkaji surat perjanjian usahasama di atas tapak Pasar Lama samada ianya boleh dijadikan tempat letak kereta sementara dalam masa terdekat ini.

 

164.    Y.B. Tuan Jimmy Wong Sze Phin [Sri Tanjong] bertanya kepada MENTERI KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN, apakah hasil daripada lawatan sambil belajar Majlis Perbandaran Tawau ke China baru-baru ini berhubung isu tempat letak kereta.

 

JAWAPAN SOALAN NO. 164

 

Tuan Speaker,

 

Untuk menjawab solan daripada Ahli Yang Berhormat Sri Tanjong, Kementerian ini dimaklumkan bahawa lawatan kakitangan Majlis Perbandaran Tawau ke China adalah merupakan lawatan peribadi dan kos lawatan bukan dibiayai oleh Majlis.

 

165.    Y.B. Tuan Jimmy Wong Sze Phin [Sri Tanjong] bertanya kepada KETUA MENTERI:-

 

a)                 Bolehkah kerajaan menempatkan semula, memberikan tanah seluas 15 ekar atau menempatkan pekebun-pekebun kecil  yang diusir oleh Jabatan Hutan baru-baru ini ke Skim Penempatan FELDA; dan

 

b)                 Bolehkah pekebun-pekebun kecil ini diberikan ”Occupation Permit” seperti di Nagos Semporna.

 

166.    Y.B. Tuan Jimmy Wong Sze Phin [Sri Tanjong] bertanya kepada KETUA MENTERI, berapa hektar tanah yang telah diberikan kepada Yayasan Melaka.

 

167.    Y.B. Tuan Jimmy Wong Sze Phin [Sri Tanjong] bertanya kepada TIMBALAN KETUA MENTERI/MENTERI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, apa status terkini jalan-jalan raya berikut:-

 

a)                 Jalan Chong Thien Vun/Sin On Tiku ke Jalan Kubota (Kemp Askar)

 

b)         Jalan daripada Kg. Titingan ke Batu 4 Jalan Apas.

 

168.    Y.B. Tuan Jimmy Wong Sze Phin [Sri Tanjong] bertanya kepada TIMBALAN KETUA MENTERI/MENTERI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, bolehkah kerajaan membina jejantas di hadapan Sekolah Sabah Chinese High School di bandar Tawau.

 

169.    Y.B. Tuan Jimmy Wong Sze Phin [Sri Tanjong] bertanya kepada MENTERI KEWANGAN, adakah Ketua Menteri sedar bahawa kilang-kilang kelapa sawit mengenakan 7.5% sales tax kepada semua penanam kelapa sawit sama ada kecil atau besar dan jika sedar, apakah tindakan kerajaan terhadap kilang-kilang kelapa sawit berkenaan.

 

 

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: